Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Rehabilitační cviky na páteř

 

Cvičení na krční páteř

Cviky se provádí pomalu, vsedě na židli s opěradlem. Trup držte vzpřímeně, ramena tlačte dolů a hlavu mějte vytaženou vzhůru.

c11.gifPředklánějte hlavu. Nezaklánět!

 

 

 

 

 

 

 

 

c12.gifUklánějte hlavu do stran.

 

 

 

 

 

 

 

 

c13.gifOtáčejte hlavou podle osy páteře vpravo a vlevo.

 

 

 

 

 

 

 

 

c14.gifCo nejvíce předkloňte hlavu a otáčejte jí kolem osy páteře střídavě na jednu a druhou stranu. POZOR - ruce budou volně viset podél těla!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cviky na krční páteř vleže

Cviky provádějte na rovné pevné podložce. Paže jsou připaženy dlaněmi k podložce.

c22.gif

Pomalu zvedejte hlavu od podložky a přibližujte bradu k hrudní kostí. Proveďte pohyb bradou na stranu směrem k jednomu rameni, pak zpět do výchozí polohy a na druhou stranu.
 
 

c23.gif

Hlava zůstává na podložce, volně otáčejte hlavou vpravo a vlevo.

 

 

 

Cviky na přechod krční a hrudní páteře

 

th21.gif

Opřete se o opěradlo židle, paže volně podél těla. Při nádechu ramena tlačte vzad, lopatky stahujte k sobě, hlavu a horní část zad tlačte dozadu (nezaklánějte se však). Při výdechu se uvolněte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
th25.gif
Paže nechte volně podél těla a opisujte rameny kruhy dopředu i dozadu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c17.gif
Rozpažte a roztáhněte prsty. Palec směřuje na jedné straně dolů, na druhé nahoru. Otáčejte a suňte hlavu co nejvíce na tu stranu, kde je ruka palcem dolů. Pak hlavu pomalu otáčejte a suňte ji na opačnou stranu a zároveň přetáčejte i dlaně tak, aby pohled směřoval vždy k ruce s palcem dolů.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rehabilitační cviky na hrudní páteř

 

th11.gif

Opřete se o dlaně, paže jsou nataženy. Bederní páteř zpevněte stažením břišních a hýžďových svalů. Při nádechu vyhrbte hrudní páteř, hlavu schovejte mezi paže („kočičí hřbet"). Při výdechu hrudní páteř prohněte směrem k podložce a hlavu mírně zakloňte.
 
 
 

 

th12.gif

Stejný cvik provádějte opřeni o lokty.

 

 

 

th13.gif

Opřete se o dlaně, paže jsou nataženy. Jednu paži upažte do výšky a podívejte se za ní. Hlava a trup se otáčejí na stranu upažené paže. V krajní poloze paží zakmitejte. Cvik provádějte střídavě na obě strany.

 

 

 

 

th14.gif

Opřete se o dlaně, paže jsou nataženy. Vychylujte na tutéž stranu trup a pánev. Dostatečného vychýlení pánve dosáhnete sunutím nohou ve směru vychýlení. Současně se tímto směrem podívejte. Opět provádějte střídavě na obě strany.

 

 

 

 

th21.gif

Opřete se o opěradlo židle, paže volně podél těla. Při nádechu mírně upažte, ramena tlačte vzad, lopatky stahujte k sobě, hlavu a horní část zad tlačte dozadu (nezaklánějte se však). Při výdechu se uvolněte.

 

 

 

 

 

 

 

 

th25.gif

Paže nechte volně podél těla a opisujte rameny kruhy dopředu i dozadu.

 

 

 

 

 

 

 

Cviky na bederní páteř vleže

 

ls21.gifVleže na zádech pokrčte kolena, krční a bederní páteř přitlačujte k podložce.

 

 

ls22.gif

Kolena nechte pokr­čená a mírně roznožte. Zvolna přetáčejte kolena na jednu stranu a současně hlavu na druhou stranu.

 

 

 

 

 

ls24.gif

Vleže na zádech s pokrčenými koleny předpažte a nadechněte se. Při výdechu postupně zvedejte hlavu, ramena a lopatky od podložky. Pomalu pokládejte zpět a uvolněte se.

 

 

 

 

ls25.gif

Pokrčené nohy mírně roznožte. S nádechem postupně zvedejte pánev a hrudní páteř do výše lopatek s výdechem se vracejte zpět a bederní páteř přitiskněte k podložce.

 

 

ls26.gif

Skrčte kolena nad břichem a uchopte je rukama. Hlava zůstává na podložce. Při nádechu tlačte kolena do dlaní, při výdechu se uvolněte a přitáhněte kolena k hrudníku.

 

 

 

ls27.gif

Vleže na břiše vzpažte, hlavu opřete o čelo. Vytahujte co nejdále střídavě pravou ruku a levou nohu.

 

 

 

 

 

Bederní páteř vkleče

 

ls11.gif

Natažené paže opřete o podložku asi 30-50 cm vysokou a zpevněte břišní a hýžďové svaly. Střídavě co nejvíce vyhrbujte a prohýbejte bederní páteř.

 

 

 

 

 

 

ls12.gif

V téže poloze vychylujte vždy na stejnou stranu hlavu o horní polovinu trupu a současně pánev a nohy. Soustřeďte se, aby pohyb probíhal pouze v bederní páteři. Neprohýbejte se v kříži. Provádějte střídavě na jednu a na druhou stranu.

 

 

 

 

 

 

 

ls13.gif

Jednu paži zvedněte co nejvíce stranou a podívejte se za ní. Zvednutou paží několi­krát zapružte (neprovádějte však švih). Opakujte 3-5x na jednu stranu a pak opět 3-5x na druhou stranu.

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist
aktualizováno: 25.09.2015 15:42:27