Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stromy

Naši starší bratři a sestry

Stromy jsou dýchající živé organismy s kůží, žilami, oběhovým systémem a nervy. Mohou pociťovat bolest, mohou se radovat. Mají velké paranormální schopnosti a uzdravující léčivou sílu... Dokážou komunikovat s lidmi, působit ozdravně na jejich duši i tělo, mohou ovlivňovat charakter člověka, poskytovat mu útěchu atd.

Ještě před dvěma sty lety měli lidé opravdu hluboký vztah ke stromům: když se narodilo dítě, zasadili rodiče v zahradě strom. Často byly strom a dítě symbolicky propojeny-placenta byla zasazena spolu se stromem. Někdy byl také strom zaléván vodou z první koupele dítěte. Mezi dítětem a stromem byla vytvořena doslova sympatetická tajemná vazba: Když dospělé dítě odešlo z domu a ochořelo, strádal také strom. Když však strom bujně rostl, byli rodiče přesvědčeni o tom, že i jejich dítěti se daří dobře. V Čechách panovalo dokonce přesvědčení, že duše dítěte v noci odchází z jeho těla a vchází do stromu.

Jakým způsobem lze tuto sympatetickou vazbu vysvětlit? Stejně tak jako lidé považují některé osoby ze svého okolí za sympatické a jiné za méně sympatické, panují podobné tajuplné mechanismy přitažlivosti či odpudivosti v celé přírodě. Vše je vzájemně propojeno. Tato spojení existují také na úrovni rostlin. Bylo proto velmi důležité vybrat pro novorozené dítě správný druh stromu, který by s dítětem vytvořil harmonický soulad a který by podporoval rozvoj jeho vrozených schopností.

Tímto magickým aktem jsou dva živé organismy propojeny a korespondují spolu celý život. Tak mohl strom zrcadlit zdravotní stav dítěte.

Esoterická tradice, že všechny živé organismy jsou obklopeny energetickým obalem, který řídí všechny subtilní životní pochody fyzického těla člověka, je již dnešním "moderním a vzdělaným" lidem k smíchu. Velkým překvapením byl tedy objev šesti ruských vědců z univerzity v Kazachstánu, kteří v roce 1968 zveřejnili následující zprávu:
Všechny živé organismy - rostliny, zvířata i lidé - mají nejen fyzické tělo, skládající se z atomů a molekul, ale také energetický obal.

Jasným důkazem této skutečnosti byly Kiriljanovy vysokofrekvenční fotografie, na kterých jsou v podobě sršících barevných svazků jasně zřetelná elektromagnetická pole, která obklopují všechny živé organismy.

Jdeme-li na procházku do lesa, můžeme vnímat, jak energetickým obalem našeho těla proniká energie stromů. Energetické obaly lidského těla a stromu se vzájemně prolínají, zaplavují se a vyrovnávají. Z lesa se pak vrátíme posíleni, vzpruženi, plni nových nápadů a životní síly. Díky této zkušenosti začali lidé již dávno označovat les za "pramen mládí". Strom byl ve všech kulturách považován za symbol života, byl posvátný a naši předkové vnímali strom jako praotce lidského pokolení.

  Manfred Himmel
Aura stromů léčí


 

TOPlist
aktualizováno: 25.09.2015 15:42:27