Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

význam n(emocí)

 

Při zjišťování přesnějších příčin svého fyzického problému si polož následující otázky:

1.FYZICKÝ BLOK
Jakými přívlastky bych mohl nejlépe vystihnout to, co prožívám ve svém těle a jak se kvůli dané nemoci cítím? Odpověď představuje to, co... prožíváš vůči člověku nebo situaci, kteří situaci vyvolali.

2. EMOCIONÁLNÍ BLOK
Co kvůli této nemoci nemohu v životě dělat? Odpovědi na tuto otázku představují zablokované touhy. Dále: jak na tebe působí odpověď na předchozí otázku, čím ti brání být (existovat)?

3. DUŠEVNÍ BLOK
Kdybych si dopřál právo být obecně ve svém životě....(zopakuj odpověď na předchozí otázku), co by se mi mohlo stát nepříjemného nebo nepřijatelného a za co bych se já nebo mé okolí považoval? Odpověď na poslední otázku odpovídá onomu nesprávnému názoru, jenž blokuje tvé touhy a brání v uskutečnění tvých potřeb, čímž vytváří fyzický problém Pokud jsi v hloubi duše přesvědčen, že už nechceš dál věřit témuž, nezbývá ti než podniknout kroky nezbytné k tomu, abys projevil své touhy, a abys umožnil sám sobě být tím, čím být chceš.

L.Bourbeau: Význam nemocí

význam n(emocí)..

KRÁTKOZRAKOST

Emocionální blok
Krátkozraký člověk má strach z toho, co se bude dít v budoucnosti. Chceme-li poznat příčinu krátkozrakosti, stačí si připomenout, co v budoucnosti nám nahánělo strach v době, kdy... nás postihla krátkozrakost. Mnoho dospívajících začne trápit krátkozrakost v období puberty. Mají strach z dospělosti, neboť to, jak vnímají život dospělých, je naplňuje pocitem nebezpečí. Krátkozraký člověk je navíc často příliš soustředěn sám na sebe a ne na druhé. Má větší potíže otevřít se myšlenkám druhých než svým vlastním.

Duševní blok
Smiř se s tím, že událostí, které ti naháněly strach v minulosti, se nyní už bát nemusíš. Otevři se novým myšlenkám zvnějšku a uvědom si, že už nejsi toutéž osobou, jako v minulosti. Pokus se čelit situacím tak, jak přicházejí a přestaň pokaždé malovat čerta na zeď. Strach ti nahání jen tvá představivost, ne samotná skutečnost. Zkus se naučit vidět budoucnost v radostnějším světle. Nauč se také vidět myšlenky a názory druhých s radostí, i když třeba nesouhlasí s tím, co si myslíš ty.

 

DALEKOZRAKOST

Emocionální blok
Člověk trpící touto poruchou zraku má strach podívat se zblízka na to, co se děje v jeho životě. Než cokoli podnikne, potřebuje příliš času na přemýšlení. Má také potíže vidět vš...echny podrobnosti určité dané situace, protože si nedůvěřuje natolik, aby je mohl zvládnout.

Duševní blok
Smyslem poselství, které ti dává oko prostřednictvím tohoto problému je, že se můžeš přiblížit k lidem nebo situacím bez obav, že je nezvládneš. Tvé mentální obavy ti brání v prožitku mnoha zkušeností, které by mohly být pro tvůj život velmi obohacující. Jen se díváš, jak život ubíhá, místo abys ho žil doopravdy.

 

 

SRDCE

Emocionální blok
Hovoříme-li o člověku,že je v sobě ukotven, máme tím na mysli to, že nechává hovořit své srdce, tedy, že žije v harmonii, radosti a lásce. Jakýkoli problém se srdcem je známkou opaku, t...edy toho, že člověk si vše příliš "bere k srdci". Úsilím překračuje své emocionální meze, což jej nutí k přílišné fyzické činnosti. Nejdůležitější poselství všech srdečních problémů zní: MĚJ SE RÁD(A)!
Koho trápí srdce, ten zapomíná na své vlastní potřeby a příliš se snaží, aby cítil lásku od druhých, protože nemá dost rád sám sebe.

Duševní blok
Je naléhavě nutné změnit pohled na sebe. Bylo by mnohem moudřejší dát lásku sobě, než si myslet, že jí můžeš dostat jen od druhých. Tak bude tato láska v tobě stále přítomna. Když je někdo v něčem na druhých závislý, je třeba to změnit. Až si uvědomíš jak jedinečným jsi člověkem, a jakmile získáš hlubší sebeúctu, bude v tobě tento ušlechtilý cit přebývat už napořád. Nejméně desetkrát denně se pochval, neboť ti to pomůže obnovit kontakt se svým srdcem. Srdce v dobrém stavu dokáže snést zklamání plynoucí z nešťastné lásky či citů: už se totiž nebojí, že je nikdo nebude milovat.

 

.PRSTY

Emocionální blok:
Problém s nimi je poselstvím, že naše hledání přesnosti není motivováno správnými pohnutkami. Když si někdo kouše prsty (lituje) nebo má pocit, že ho někdo tluče přes prsty (kárá jej),... či když se obviňuje, že nehne ani prstem (je líný).

PALEC: řídí ostatní prsty, představuje naši volní část a zodpovědnost. Je to prst, který nás nejvíc popohání. Problém s palcem značí, že člověk chce přiliš někoho popostrčit nebo se cítí popostrkován, či příliš nutí sebe či druhé. Chce vše příliš kontrolovat.

UKAZOVÁČEK: je známkou charakterové síly a rozhodnosti. Je to prst, jímž ukazujeme, dáváme rozkazy, hrozíme nebo se pokoušíme něco vysvětlit druhým. Je to prst představující autoritu (někoho, nebo i vesmíru). Trápí-li nás tento prst, je také možné, že se cítíme jako by na nás někdo představující autoritu ukazoval prstem.

PROSTŘEDNÍČEK: souvisí s omezeními a vnitřním životem, také je spojen se sexualitou. Koho tento prst trápí, vyhledává v této oblasti přilišnou dokonalost a snadno se může cítit odmítnut ve svém soukromí.

PRSTENÍČEK: Bez ostatních prstů představuje málo. Představuje vysněný ideál ve vztahu a závislost na dalším člověku, abychom k tomuto ideálu dospěli. Problémy jsou známkou smutku v intimním životě. Všímá si jen detailů, ale ne celku.

MALÍČEK: odráží duševní svěžest a snadnou komunikaci. Snadnost, s jakou jej odtáhneme od ostatních prstů, ukazuje potřebu nezávislosti a přirozenou zvědavost. Zastupuje také intuici člověka. Koho trápí, ten klade přílišný důraz na to, co si o něm druzí myslí. Neodvažuje se projevit svou nezávislost a používat svou intuici, neboť se chce příliš odlišovat od druhých.

Duševní blok
Máš se přestat zabývat všemi detaily, jež právě teď nejsou důležité. Svůj perfekcionismus používáš nesprávně.

 

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

Emocionální blok:
Štítná žláza spojuje lidské tělo s krční čakrou, která souvisí s energií vůle, naší schopností rozhodovat se při projevování toho, co chceme a tedy při vytváření života podle na...šich skutečných potřeb. Jedině tak totiž rosteme jako jedinci. Je spojena s čakrou sakrální, jež se nachází na úrovni pohlavních orgánů. Vzájemné energetické propojení způsobuje přenos problémů z jedné oblasti na druhou.

Tomu, kdo trpí nadměrnou činností štítné žlázy, dává tělo najevo, že činí více, než je zdrávo., přeje si moderovat a vytvářet svůj život ale nedává si k tomu právo, protože se cítí povinen řídit život všem svým bližním. Neudělá si čas na to, aby se zamyslel nad vlastními potřebami, než začne jednat. Tito lidé se velmi často pokoušejí někomu něco dokazovat nebo získat něčí lásku. Kladou na sebe i ostatní přílišné nároky. JSOU PŘESVĚDČENI ŽE JE TŘEBA JEDNAT RYCHLE. Jejich jednání se nezakládá na správné motivaci. Jsou schopni i lhát, jen aby dali věci do chodu.

Toho kdo trpí nedostatečnou funkcí štítné žlázy, tělo upozorňuje, že chce v hloubi duše více jednat a že si to zatím nedovolil. Současně z toho má strach, protože si je jistý, že není dostatečně rychlý. Je to tím, že nemá dostatečné spojení se svým JÁ JSEM.

Tato čakra představuje průchod k HOJNOSTI. PROČ? Protože tím, že nasloucháme svým pravým potřebám, ctíme své vědomí Já JSEM. A máme-li v harmonii toto vědomí, pak musíme zákonitě prožívat hojnost na všech úrovních: ve štěstí, lásce, majetku, financích....

Duševní blok:
Vesmír ti u nadměrné práce štítné žlázy ukazuje, že máš zmírnit tempo a uvědomit si, co skutečně chceš, abys žil radostný život. Zbav se svého přesvědčení, že musíš neustále jednat, abys byl důležitý, uznávaný nebo milovaný. Také si přestaň myslet, že vše spěchá. Jakmile se vrátíš do svého přirozeného rytmu, přizpůsobeného tvým skutečným potřebám, udělá to všem kolem tebe ještě větší radost. Štítná žláza souvisí s růstem, takže když začneš používat své vědomí JÁ JSEM v souladu se svými potřebami, porosteš duchovně mnohem víc.
Nemáš-li štítnou žlázu dostatečně aktivní, uvědom si, že zpět k normální činnosti ji můžeš přivést jen ty sám. Zbav se přesvědčení, že nemůžeš tvořit svůj život a že nemáš právo žádat o to, co chceš. Je potřeba odpuštění k lidem, kteří tě přivedli k pocitu, že sám nic nezmůžeš. Věz, že tito lidé byli tvými učiteli, díky nimž se naučíš prokazovat svou vlastní vůli.

 

BOLEST HLAVY

Emocionální blok
Hlava přímo souvisí s vědomím Já jsem. Člověk se bije do hlavy prostřednictvím znehodnocujících výroků o sobě samém. Obviňuje se, že není takový či onaký, především že není dost ...inteligentní a nebo má na sebe přílišné nároky-je na sebe tvrdý.
Často se mu honí hlavou:
Dělám si z toho těžkou hlavu
Lámu si s tím hlavu
Mám toho plnou hlavu
Jsem na hlavu padlý
Biju hlavou o zeď
Nevím už kde mi hlava stojí
Přerůstá mi to přes hlavu
Snese se to na mou hlavu
Riskuji vlastní krk
Jsem tvrdohlavý
Ztratil jsem hlavu
(z praxe zkušenosti v minulém životě smrt setnutím hlavy či jiným poškozením hlavy pozn. Veru)

Znevažuje svou hodnotu, místo a by ji naopak zvyšoval. Pro toho, kdo má pocit že mu z něčeho praskne hlava, je bolest hlavy poselstvím, aby v sobě přestal hromadit obavy z toho jak jej soudí druzí (i rodina). Je možné, že je to člověk, jenž má problémy s přijetím sama sebe poté, co provedl nějakou nerozvážnost (táhne se to s ním podvědomě si to vyčítá). Obviňuje se z toho, že je příliš svéhlavý nebo unáhlený. Nebo je to někdo kdo má strach být v čele, být první a udávat směr. Bolest lokalizovaná v čele je pro člověka znamením, že se příliš snaží vše pochopit. Musí vše rozebírat.

Duševní blok:
Hlava je sídlem 4 z pěti smyslů, takže představuje veledůležitou část těla. Pokud bolí, brání mu, aby správně viděl, slyšel, cítil nebo říkal to, co odpovídá jeho skutečným potřebám. Tato zábrana ho vzdaluje od toho, čím chce být. Dostává poselství aby už konečně obnovil kontakt se svým skutečným vědomím já jsem, tedy s tím, čím je právě v tomto okamžiku. Je zbytečné nutit se být podle představ druhých. Škodí si tím, že neustále VZDORUJE, protože v sobě má přesvědčení, že vzdor mu dělá dobře. Bolest hlavy ti ukazuje, že se máš naučit uvolnit vše, co se ti honí v hlavě, tedy nepokoušet se chtít vše pojímat rozumem.

 

RUKA(bolest)

Fyzický blok: ruka je jedním z nejcitlivějších a nejpohyblivějších orgánů lidského těla. Nejčastější problémy s rukou jsou: zlomenina, artritida, ekzém, lupénka, revmatismus.

Emocionální blok:...
Protože ruka má mnoho různých funkcí, při zjišťování významu bolesti ruky je třeba přijít na to, co nám bolest nejvíce brání dělat a kterou oblast života ovlivňuje nejvíc. Ruce, respektive celé paže, jsou pomyslným prodloužením srdce. Bolest rukou tedy člověka upozorňuje, že co člověk dělá rukama, nedělá s láskou, a hlavně ne s láskou k sobě samému. Nenaslouchá pořádně svým potřebám ani tomu po čem touží jeho srdce. Ruce máme používat k tomu, abychom vyjadřovali lásku k druhým i k sobě samému. Levá ruka souvisí se schopností přijímat a pravá ruka se schopností dávat.

Duševní blok:
Levá ruka-je načase revidovat způsob, jímž vnímáš věci kolem sebe. Z čeho máš strach, podá-li ti někdo pomocnou ruku? Přijmeš to s láskou, nebo si myslíš, že musíš dotyčnému dát něco na oplátku, aby nevypadala nevděčná nebo egoistická? Opravdu si myslíš, že když ti někdo něco dá, očekává na oplátku? Kvůli těmto názorům neumíš od druhých přijímat pomoc, což ti ubírá radost ze života.
Pravá ruka- Chováš se zdrženlivě ze strachu, že tě ostatní budou využívat, protože neumíš říkat NE? Pokud už dáváš, mělo by to být z pouhé radosti z dávání, a pokud dotyčný nepřijme s takovou radostí, jak sis představoval, v klidu si uvědom, že je plně jeho právem mít jiné záliby a touhy než ty. Bolest ruky souvisí s prací, naznačuje ti, že máš používat ruce s láskou a radostí, v klidu jim tedy poděkuj za vše, co jsou schopny dělat.

TOPlist
aktualizováno: 25.09.2015 15:42:27